صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > تالیف و ترجمه 
دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١
تالیف و ترجمه
 

ترجمه و تاليف

- کتاب بیماری شناسی در آسیب های گفتار و زبان      تالیف دکتر شمشادی

- كتاب شنوائي و گفتار در كودكان                            تاليف دكتردانشمندان

- فيزيولوژي شنوائي                                             ترجمه دكتردانشمندان                                  

 - كتاب بيماريهاي استخوان ومفاصل نلسون                ترجمه دكترساجدي-دكتركريم زاده

- كتاب مامائي مايلز                                             ترجمه دكترساجدي-دكترقادري

- كتاب بررسي شناخت ودرمان درد                          ترجمه دكترساجدي وهمكاران

- كتاب ازتولدتاپنج سالگي                                      ترجمه دكترساجدي

- كتاب آموزش اصطلاحات درطب وتوانبخشي                تاليف دكترشمشادي

- كتاب رينوپلاستي دالاس(لاتين)                              تاليف دكترشمشادي وهمكاران

- كتاب مباني علم گفتار                                         ترجمه دكترشمشادي وهمكاران گروه گفتار

- كتاب مباني وروشهاي جراحي پلاستيك و

ترميمي صورت                                                    ترجمه دكترشمشادي

- كتاب عصب شناسي درلكنت                                 ترجمه دكترشمشادي وهمكاران گروه گفتار

-كتاب بيماري شناسي در آسيبهاي گفتار و زبان            ترجمه دكترشمشادي-دكتر نيلي پور

- كتاب توانبخشي قلبي                                         تاليف دكترگوشه

- كتاب معاينه ارتوپدي مفاصل محيطي                        ترجمه دكترلايقي

- كتاب درمان وتوانبخشي آسيبهاي دست                    تاليف دكترلايقي

- كتاب واژه شناسي آسيبهاي اجتماعي                      ترجمه دكترمعتمدي

-كتاب طب سالمندی در ايران و جهان                          ترجمه دكتر اكبري كامراني

- كتاب معرفی طب سالمندی                                    ترجمه دكتر اكبري كامراني

- كتاب Problem disolving in medicine                        ترجمه دكتر خراساني

- كتاب Order نويس در جراحي                                   تاليف دكتر خراساني

- كتاب Order نويس در داخلي-اطفال                            تاليف دكترخراساني

- اصول الكترودياگنوز                                                  در دست تاليف دكتر سلمان روغني

- اصول و دستور العملهاي توانبخشي اعصاب                    در دست تاليف دكتر سلمان روغني

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی