صفحه اصلي > معرفی و تاریخچه 
دوشنبه ٠٦ تير ١٤٠١
معرفی و تاریخچه
 

معرفي گروه آموزشي علوم باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

 گروه علوم باليني ، يكي از گروههاي آموزشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي است و اعضاي هيات علمي آن را پزشكان از رشته هاي تخصصي مختلف تشكيل داده اند .دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، اگرچه به عنوان يكي از دانشگاههاي علوم پزشكي كشور و زير نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي نمايد ، ولي به علت ماموريت اصلي خود ، يعني ارائه خدمات آموزشي ، پژوهشي و درماني عمدتا" در سطح سوم پيشگيري ( يعني بازتواني و توانبخشي ) ،‌تفاوت زيربنايي با ساير دانشگاههاي علوم پزشكي دارد . به فراخور آن ، ماهيت گروه علوم باليني نيز در ميان گروههاي آموزشي ساير دانشگاههاي علوم پزشكي و توانبخشي ، ماهيت منحصر به فردي است . درحقيقت تجميع اكثريت قريب به اتفاق پزشكان هيات علمي اين دانشگاه در يك گروه به نام گروه علوم باليني ( به استثناي گروه روان پزشكي كه اكثريت قريب به اتفاق روان پزشكان دانشگاه را دربرمي گيرد ) نيز به همين علت بوده است . اگرچه سند مكتوبي در اين زمينه موجود نيست ولي به نظر مي رسد ماموريت اوليه اين گروه ، تعريف ، تثبيت و ايفاي نقش پزشك در تيم توانبخشي بوده است .به هرترتيب ، اين گروه تقريبا" بلافاصله بعد از تاسيس دانشگاه در سالهاي 71-1370 ، شكل گرفته و به جذب نيروهاي هيات علمي پرداخته است . در حال حاضر گروه علوم باليني يكي از بزرگترين گروههاي آموزشي دانشگاه است و داراي 19 رديف هيات علمي و 3 رديف كارشناسي است . رشته هاي تخصصي پزشكان عضو كروه متنوع بوده و عبارتند از : نورولوژي - اطفال - روانپزشكي - فيزياتري - داخلي ( سالمندان ) - گوش و حلق و بيني - قلب - جراحي ترميمي - جراحي عمومي . اعضاي اين گروه در طول حدودا" 20 سالي كه از عمر گروه مي گذرد در فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي ، درماني و مديريتي مختلفي كه در دانشگاه صورت گرفته است نقش زيربنايي و كليدي داشته اند . از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :

1- به همت اعضاي اين گروه به عنوان مسئولين راه اندازي ، مسئولين فني و روساي مراكز درماني - توانبخشي تابعه دانشگاه ، در طول 15 سال اخير مجوز اين مراكز از وزارت متبوع اخذ گرديده ، و فيلدهاي كارورزي و آموزشي جهت دانشجويان گروههاي مختلف آموزشي اين دانشگاه ( به جاي پرداخت هزينه به ساير دانشگاهها جهت اجازه حضور دانشجويان در كلينيك هاي آنها ) فراهم گرديده است كه راه اندازي مراكز صبا ، پويا ، سينا ، رفيده و اخوان از آن جمله مي باشند .

2- به كمك اعضاي اين گروه صدها واحد درسي به دانشجويان از گروههاي مختلف اين دانشگاه تدريس شده است .

3- به همت اعضاي اين گروه و بدون امكان بهره برداري از نيروهاي دانشجويي و پايان نامه هاي دانشجويي ، دهها طرح پژوهشي در اين دانشگاه اجرا و گزارش شده و به مقالات علمي - پژوهشي تبديل و براي دانشگاه در ارزشيابيهاي سالانه وزارت بهداشت ، امتيازات پژوهشي آورده است . شاهد فعاليتهاي پژوهشي اين گروه اين است كه، هفت تن از اعضاي هیات علمی اين گروه دارای رتبه دانشياری مي باشند و هرساله در هفته پژوهش 2-1 نفر از همكاران گروه به عنوان پژوهش برتر يا پژوهشگر برتر يا مولف برتر برگزيده مي شوند .

4- به همت اعضاي اين گروه ، دهها كارگاه آموزشي براي مخاطبين و گروههاي هدف مختلف برگزار و دهها سخنراني در همايشهاي كشوري و بين المللي ارائه شده است .

5- به همت اعضاي اين گروه چند همايش علمي كشوري و بين المللي ارائه شده است .

6- به همت اعضاي اين گروه مراكز تحقيقات سالمندي و توانبخشي اعصاب اطفال در اين دانشگاه راه اندازی و در حال حاضر مشغول فعاليت هستند .

7- به همت اعضاي اين گروه نشريه علمي - پژوهشي توانبخشي و فصلنامه علمي پژوهشي سالمند در اين دانشگاه بنياد گذاشته شده و در حال انتشار است .

8- به همت اعضاي اين گروه چندين كتاب ترجمه اي و تاليفي به رشته تحرير درآمده است .

9- چندين عضو اين گروه درحال حاضر اعضاي نيمه وقت ولي بسيار فعال و كليدي در ساير گروههاي آموزشي و مراكز تحقيقاتي دانشگاه هستند .

10- چندين عضو اين گروه در طول سالها ،‌مسئوليتهاي اجرائي مختلفي را ، از رياست مراكز درماني - توانبخشي و مدير مسئولي و سردبيري نشريه و رياست مراكز تحقيقاتي گرفته تا مديريت گروه و رياست هيات مميزه و معاونت دانشگاه تقبل نموده و دركنار فعاليتهاي علمي خود از هر خدمتي براي پيشبرد اهداف دانشگاه دريغ نورزيده اند .

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی