صفحه اصلي > جلسات و ژورنال كلاب ها > تقويم جلسات 
پنج شنبه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠٠
تقويم جلسات
 

تقویم جلسات گروه علوم بالینی در سال1398

 

جلسات ماهیانه گروه

ساعت جلسه

روز جلسه

ماه جلسه

98/2/9

12-13

دوشنبه

اردیبهشت

98/3/12

//

یکشنبه

خرداد

98/4/2

//

یکشنبه

تیر

98/7/7

//

یکشنبه

مهر

98/8/5

//

یکشنبه

آبان

98/9/3

//

یکشنبه

آذر

98/8/10

//

یکشنبه

دی

98/11/6

//

یکشنبه

بهمن

98/12/4

//

یکشنبه

اسفند

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی