صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دكتر بيژن خراساني 
دوشنبه ٠٦ تير ١٤٠١
دكتر بيژن خراساني
 

 

    

 

 

 

 نام : بيژن     نام خانوادگي : خراساني

 

تاريخ تولد : فروردين 1341          مليت : ايراني

 

وضعيت تأهل :  متأهل   

    

عنوان :  متخصص جراحي عمومي وفلوشيپ لاپاراسكوپي

 

دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

 

تلفن موبايل:    09121698209        

  

آدرس پست الکترونيک :bkhorasany @ hotmail.com     

 

آدرس محل كار: دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی -گروه باليني خيابان كودكيار اوين    تلفن 22180140  

    

 

وضعيت تحصيلي:

 

 1383   :  اخذ فلوشيپ لاپاراسكوپي ازدانشگاه تورنتو ( كانادا)

1377-1373  :    تخصص جراحي عمومي دردانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

عنوان پايان نامه :‌ بررسي عوارض زودرس زخمهاي جراحي در2 روش سوچورsubcutaneous separate & simple  separate

1373- 1365   :  پزشكي عمومي ((MDدانشگاه علوم پزشكي اصفهان

عنوان پايان نامه : بررسي دلايل FTT دركودكان

 

 

مدارك تحصيلي :

 

 

1383    :            لاپارسكوپي از كانادا

1382    :            ليزر low level  از كپماني تك تام

1377    :            بورد جراحي عمومي ازدانشگاه اصفهان

1373    :            پزشكي عمومي ازدانشگاه اصفهان

 

 

 

گارگاه آموزشي

 

 1391              کارگاه سه روزه skin care

1391               کارگاه دو روزه پیوند مو

1382                كارگاه دوروزه« تفويض اختيارات  كميسيون قانوني ماده 20 به دانشگاه » بندرعباس

1381                كارگاه دوروزه »تفويض اختيارات كميسيون قانوني ماده 20 به دانشگاه بابل »

1380                كارگاه يك روزه «بهينه سازي اورژانسهاي بيمارستاني»

1379                كارگاه يك روزه «مديريت جامع كيفيت»

1372                كارگاه دوروزه‌« روشهاي تحقيق»

 

 

 

مسئوليتهاي اجرايي و آموزشي

 

 

ازسال 80 تاكنون   :            عضوگروه باليني  دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی تهران 

 80 13 تاكنون        :          جراح عمومي ولاپاراسكوپيست دربيمارستان ميلاد تهران

 

 80 13  تاكنون      :          عضو هيات علمی دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی تهران

 1386-1383        :         سرپرست شوراي عالي پزشكي وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي ودبير      هيئت امناء ارزي

 

1383-1382         :        مديراداره اورژانسهاي بيمارستاني

1383 -1380        :          مديركل اداره صدور پروانه ها ، وزارت بهداشت‌، درمان وآموزش پزشكی

 

1380- 1376          :            مديركل  امور دانشجويي ، فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي 

1376-1380         :         مشاور امور دانشجویی ، فرهنگی معاونت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

 

1376-1380         :         نماینده وزیر بهداشت و درمان در هیات های سه نفره دانشگاههای علوم پزشکی کشور

1379 - 1376       :         مديرگروه جراحي وجراح بيمارستان امام سجاد، شهريار

 

1376- 1372           :            مسئول كلينيكهاي  بنياد جانبازان اصفهان

1389_ 1388       :        رئيس بخش جراحی اتاق عمل بيمارستان رازی

 

1390تا کنون        :         نماينده معاونت آموزشی دانشگاه در کميته علمی آزمون جامع دکترای پرستاری

1390                 :         عضو کميته ی علمي پنجمين المپياد 

 

1387 تا کنون       :         عضو کميته پژوهشی گروه بالينی دانشگاه

1389                 :        همکاری در طرح و تدوِن برنامه های آموزشی دروس رشته فزيوتراپی

 

1389                 :         همکاری در تدوين آموزشی رشته مهندسي بافت مقطع  Ph.D

1390                 :         عضو کميته سوانح، فوريت های غير مترقبه

 

1390                 :         عضو کميته علمي راه اندازی بيمارستان رفيده

            

 

                 

                   استاد مشاور و استاد داور در پايان نامه های دانشجويي زير

 

        1-   بررسی نقش تغييرات نوکئوتيدی در ناحيه ی 5HS4ناحيه LCR بتاگلوبين در فنوتيب بيماران تالاسمي

 

        2-  بررسی تغييرات اپي ژنتيک در ناحيه ی 5UTR  ژن  (DBC2 RHOBTB2) در سلول های خوني 40 زن مبتلا به سرطان پستان تک گير و مقايسه آن با 40 زن سالم و ارتباط آن با پيش آگهي (پنج شاخص باليني و ايمونوهيستوشيمي)

 

    3-  بررسی الگوی مولکولی زنان ایرانی مبتلا به سرطان پستان تک گير و ارتباي آن با شاخص های باليتی و ايميونوهيستوشيمی

 

   4- بررسی دانش ، نگرش و مهارت های بالينی کارکنان فوريتهای پزشکی مرکز اورژانس تهران در مواجه با تروما 1389

 

   5-  اثر بخشی شيوه ی مداخله آموزش مهارت های زندگی زناشويي به زنان ماستکومي شده بر افزايش رضامندی زناشويي آنها و همسرانشان

 

   6  تاثير درمان احماق زداييبر ميزان ادم لنفاوی، درد و کيفيت زندگی در زنان بعد از ماستکتومی

 

   7-  بررسی مقایسه ای تاثير پانسمان عسل با پانسمان هيدروکلوئید در ترميم زخم های بيماران بستری در بخش های ويژه بيمارستان شهدا و فارابي کرمانشاه در سال 1388_1387

              

 

            فعاليتهاي علمي پژوهشي

 

             ترجمه :

     -                                 ترجمه كتاب  solving  patient  problem به فارسی   

 

 

                                           تالیف :         1-  order نویسی در جراحی به همراه دكتر قلي زاده پاشا 1375                     

   2-  order نويسي در داخلي اطفال  » به همراه دكتر قلي زاده پاشا 1376- 1375

 

 

 

   مقالات :

A)    مقالات چاپ شده در مجلات فارسي

 

1- GI  Bleeding مجله طب وتزكية وزارت بهداشت تهران 1379

 

2- «تب وتشنج »  مجله پزشك پنج ستاره  ،شماره 5  ، دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني ايران

 

 3-  « برنامه آموزش مدون ونظر سنجي ازاساتيد، كارورزان ودانشجويان»  مجله پزشك 5 ستاره شماره 2          دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

4- بررسي ومقايسه زخمهاي جراحي دردوروش  جراحي باز ولاپاراسكوپي   ،مجله علمی پژوهشی دانشگاه     علوم پزشکی سمنان

 

5- «زردي ونحوه برخورد با آن » پزشك 5 ستاره  دانشگاه علوم پزشكي ايران زمستان 84

 

6-  «فتق ونحوة برخوربا آن » پزشك 5 ستاره  دانشگاه علوم پزشكي ايران زمستان 84

 

7- «زخم فشار وراههاي پيشگيري ازآن ودرمان آنها »مجله طب وتوانبخشي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی-پاييز 83

 

8- «بررسي مقايسه فراواني ريسك فاكتورهاي آپانديسيت پرفوره وغير پرفورهااز سال 80 تا 82«  مجله   علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي تهران

 

9- «بررسي تأثير اسپلنكتومي  دربيماران مبتلا به ITP »  مجله دانشكده علوم پزشكي جهرم

 

10- «آپانديست مزمن دربيماري با 15 سال درد شكمي »  فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي لرستان

 

11- «اثر بافتهاي آوايي برخيشومي شدگي صوت »  مجله  طب وتوانبخشي دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی تابستان 84

  

 12- advance cardiac life support  - مجله طب وتزكية وزارت بهداشت تهران زمستان 83

 

13-  بررسی علل لاپاراتومي های منفی در ترومای نافذ و غيرنافذ مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گتاباد تابستان 85

 

14 - بررسی علل لاپاراتومي های اورزانسی  در دو مرکز درمانی ازسال 1378-1380- مجله علمی   پژوهشی  دانشگاه علوم پزشکی همدان بهار 86

 

15- بيماریهای شاِيع آنال - پزشك 5 ستاره  دانشگاه علوم پزشكي ايران زمستان 85

 

16 مقايسه کارکردهای علمی و تحقِقاتی دانش آموختگان دوره دکتری PHD داخل وخارج - مجله طب  وتزكية وزارت بهداشت تهران 1384

 

17 مقايِسه نتاِيج جراحی باز و لاپاراسکوپی در سالمندان مجله علمی پزوهشی دانشگاه علوم توانبخشي و سلامت اجتماعی 1388

 

 

 

B)    مقالات چاپ شده درمجلات لاتين

 

 

1- Effects of 2 risk factors on perforated & non perforated appendicitisدر مجله  Research  journal of biological sciences (2009 )

 

2- Reduced Incidence of early complication of Surgical wounds in  …       در مجله   Medical Journal of the  Islamic Republic of Iran (july 2006 )       

 

3- Evaluating mortality rate caused by ELECTROLYTE ABNORMALITIES IN PATIENTS HOSPITALIZED in ICU ward        درمجله Acta Medica  دانشگاه علوم پزشکی   تهران 2008 : 46(2)

 

4- Comparison of clinical manifestation and outcome of appendicular mass between elderly and non-elderly patients      

      در مجله   Research journal of biological science ( 2010 )

 

5-The effect of Interruption, Adjusting and continuing of warfarin on Bleeding after  Tooth Extraction     

     در مجله Research journal of biological science ( 2009)

 

6-The Epidemiology of Mandibular Fractures in Qazvin Province Iran a Retrospective      study (1995-2005       

      در مجله Research journal of biological science 2009

 

7-Pneumocephalus secondary to Pneumomediastinum, Pneumohemothorax and Subcutaneous Emphysema     

      در مجله Research journal of biological science, 2010

 

8- Transabdominal ultrasound measurement of pelvic floor muscle motility in men    د ر مجله Gold Journal Urology (2012 .5)

 

 

 

 

   مقالات  ارائه شده دركنفرانسها وسخنرانيهاي علمي

 

1-        «نقش Nifidipine  دركنترل فشار خون خيلي بالا » كنگره   فيزيوفارماكولوژي تهران

2-        «نقش Nifidipine  دركنترل فشار خون خيلي بالا» همايش دانشجويي  قلب دانشگاه تهران 1372

3-         « پيوند كبد » همايش علمي دانشجويي  بيماريهاي كبد دانشگاه تبريز 1369

4-          «ليزردرماني دركمردرد»  سمينار فيزيولوژي تهران سال 1384

 

5-        «كاربرد ليزر دردرمان بيماريهاي مزمن » گروه باليني دانشگاه علوم بهزيستي سال 1384

6-        « عوارض جراحي لاپاراسكوپي »  گرد همايي جراحان بيمارستان ميلاد سال 1384

7-      مقايسه علائم و نشانه های کلينيکی و نتايج درمانی توده آپانديکولار در سالمندان و غير سالمندان، سي وپنجمين کنگره ی علمي جامعه جراحان ايران،ارديبهشت 90

 

8-safety Evaluation of Elderly Laparoscopic Cholecystectomy  ،    دهمين کنگره جراحان درون بين حوزه مديترانه و خاورميانه 1389 : تهران)

9-   

          -ارزیابی ريسک فاکتورهای کانسر های پستان در خانمهای پرستار 39تا 59 ساله ،  در سومين کنگره سراسری سرطان پستان ، تير 89

 

10        - اثر ليزر کم توان بر کمر درد اختصاصی کنگره فيزيوتراپي ،ارديبهشت 85

 

11        - اثر درمانی ليزر بر کمر درد های غير اختصاصی در ششمين سمينار فزيوتراپي ستون فقرات دي ماه 1384

 

12       - درمان جراحی درزخم بستر   

           - اولین سمینار تخصصی ضایعات نخاعی آذرسال 1388

 

13        - بررسی تاثیر تمرینات ثباتی تحت نظر عملکردی ستون فقرات روی بیماران مرد با کمر درد مزمن دهمین سمینار فیزیوتراپی ،دیماه سال 1388

 

14      - بررسی مقایسه ای بروز خشونت صدا پس ازتیروییدکتومی به دنبال استفاده از لیگاژور،لیگاسیون با نخ ولیگاژور+آب ،کنگره علمی جامعه جراحان ایران ، اردیبهشت 91

 

15     - مقايِسه نتاِيج جراحی باز و لاپاراسکوپی در سالمندان ، کنگره علمی جامعه جراحان ایران ، اردیبهشت 89

 

17    17- Comparison of Laparoscopic versus open repair of hernia ،

         کنگره ٍESSR ( 2010 –june 9-12 )    

فعاليتهاي تحقيقاتي

1389      نقش اولتراسونوگرافی  ترانس ابدومینال در اندازه گیری فعالیت  عضلات کف لگن مردان  

 

1372 - 1371 نقش Nifidipine دركنترل فشارخون

1384-1383  لاپاراسكوپي درجراحي

1373-1372   FTT دركودكان

 

عضويت  درجوامع حرفه اي

 

1376 تاكنون      عضو جامعه جراحان ايران

1376 تاکنون      عضو سازمان نظام پزشکی ایران

 

جوايز وافتخارات

1-     تقديرنامه از رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي 1379

2-     تقديرنامه ازرئيس بيمارستان  امام سجاد 1379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               


Everyone is raving about the all-new Yahoo! Mail beta.

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی