صفحه اصلي > كميته هاي گروه 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
كميته هاي گروه
 

كميته آموزشي

اعضاء کمیته آموزشی :

دکتر فریدون لایقی(مدیر کمیته آموزشی)

دکتر سهیلا شهشهانی پور(دبیر کمیته آموزشی)

دکتر بابک گوشه (عضو گروه)

دکتربیژن خراسانی ( عضو گروه )

دکتر الهه کیهانی ( عضو گروه )

 

كميته پژوهشي

اعضاء کمیته پژوهشی :

دکتر فریدون لایقی ( مدیر کمیته پژوهشی )

دکتر فیروزه ساجدی( دبیر کمیته )

دکتر مجتبی عظیمیان ( عضو گروه )

دکتر هاشم شمشادی ( عضو گروه )

دکتر الهام لونی (عضو گروه)

دکتر بیژن خراسانی (عضو گروه )

كميته ارزشيابي دروني

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی