صفحه اصلي > کارشناس گروه 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
کارشناس گروه
 

کارشناس و مسئول سایت گروه علوم بالینی : زهرا افتخاری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

سابقه کار : 15سال

رزومه کاری : از سال 1385 به مدت سه سال در فصلنامه علمی پژوهشی سالمند فعالیت داشته اند .از سال 1388 به مدت 3 ماه در گروه معارف فعالیت داشته اند و از تیر ماه سال 88 به مدت 2 سال در معاونت آموزشی ، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه فعالیت داشته اند و از شهریور ماه سال 1390 تا کنون در گروه علوم بالینی و روانپزشکی مشغول بکار می باشند .

شرح وظایف :

-          تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با مدیران هر دو گروه علوم بالینی و روانپزشکی

-          تنظیم اوقات جلسات هر دو گروه و مطلع ساختن اعضای گروه

-          ارجاع نامه های اداری ، اسناد ، قراردادها و ... به واحدهای مربوطه

-          ابلاغ دستورات صادره مدیران گروهها به اشخاص و موسسات ذیربط

-          انجام اقدامات لازم در نگهداری و بایگانی کلیه مکاتبات

-         مسئول و کارشناس کمیسیون پزشکی دانشگاه و برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی دانشگاه و ارجاع گواهی های کمیسیون به اداره کارگزینی و یا دفتر امور اموزشی و تحصیلات تکمیلی

-          تنظیم صورتجلسه های کمیته پژوهشی ، کمیته آموزشی و جلسات گروه و ارجاع صورتجلسات به معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

-          برگزاری جلسات کمیته مقاله نوسی دانشگاه و ارجاع نامه ها و صورتجلسات به گروهها و معاونت ها

-          انجام امور مربوط به سایت گروه علوم بالینی و بروزرسانی سایت گروه

-          کارشناس سامانه پژوهان گروه علوم بالینی

-          انجام سایر فعالیت های مرتبط در چارچوب وظایف محوله و یا ارجاعی از طریق مقام مافوق

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی