صفحه اصلي > برنامه های آموزشی گروه 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
برنامه های آموزشی گروه
 

برنامه حضور اعضای گروه علوم بالینی در مراکز و دانشگاه

 

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

تخصص رتبه علمی

نام و نام خانوادگی

     

ردیف

 

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

دانشگاه و بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

مغزو اعصاب دانشیار

دکتر مجتبی عظیمیان

     

1

 

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

گروه علوم بالینی

بیمارستان رفیده

ترمیمی استاد

دکتر هاشم شمشادی

     

2

 

گروه علوم بالینی

بیمارستان 313 شهریار

بیمارستان رفیده

گروه علوم بالینی

بیمارستان رفیده

جراح عمومی دانشیار

دکتر بیژن خراسانی

     

3

 

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

قلب استادیار

دکتر بابک گوشه

     

4

 

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده

ترمیمی دانشیار

دکتر فریدون لایقی

     

5

 

مرکز اسماء

مرکز تحقیقات اطفال

گروه بالینی

مرکز تحقیقات اطفال

مرکز تحقیقات اسماء

کودکان استاد

دکتر فیروزه ساجدی

     

6

 

بیمارستان رفیده

بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده

طب فیزیکی

الهام لونی

     

7

 
بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده بیمارستان رفیده ژنتیک دکتر الهه کیهانی       8  
دانشگاه دانشگاه دانشکاه دانشگاه دانشکاه کودکان دکتر سهیلا شهشهانی پور       9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فعالیت های پژوهشي:

طرح هاي تحقيقاتي ذيل توسط اعضاي محترم گروه علوم باليني ارائه گرديده و يا در حال اجرا مي باشد:

-"بررسي شيوع كم شنواييهاي انتقالي (همراهي) درافراد زير 18 سال مبتلا به كم شنوايي حسي – عصبي مراجعه كننده به مركز توانبخشي شهيد جلايي پور "(مجری : دکتر نعیمه دانشمندان )

-"تاثیر دسپورت در(رینیت آلرژیک) مقاوم به درمانهای متداول " (مجری : دکتر هاشم شمشادی )

- طرح تحقيقاتي ساخت وهنجاريابي آزمون ارزيابي تكاملي كودكان شيرخوارونوپاي ايراني (مجري: دكتر روشنك وامقي)

- هنجاريابي تست غربالگري تكامل شنوائي وبينائي staycar دركودكان پيش دبستاني شهرتهران(مجري: دكترفيروزه ساجدي)

- بررسي ميزان شيوع وعوامل ايجادتاخيردرتكامل حركتي درشيرخواران پرخطرمراكزبهداشت جنوب وغرب تهران(مجري: دكترفيروزه ساجدي)

- بررسي اثربخشي افزودن درمان همئوپاتي دردرمان توانبخشي دركودكان مبتلابه فلج مغزي اسپاستيك درسال82 در مركزآموزشي پژوهشي وتوانبخشي صبـا (مجري: دكترفيروزه ساجدي)

- بررسي اولويت بندي آسيب هاي اجتماعي دركشور(مجري:دكترهادي معتمدي)

- بررسي آسيب هاي اجتماعي(مجري:دكترهادي معتمدي)

- طبقه بندي بيماري عصبي عضلاني براساس معيارسنجش باليني وپاراكلينيك در100 نمونه درشهرتهران (همكارطرح :دكترمجتبي عظيميان)

- بررسي عوامل ناخواسته داروئي مصرف كنندگان كاربامازپين مراجعه كننده به كلينيك اعصاب بيمارستان سيناهمدان(مجري طرح :دكترمجتبي عظيميان)

- بررسي فراواني شکايات و نياز های توانبخشي در 150 بيمار سالمند مراجه کننده به مرکز آموزشي پژوهشي و توانبخشي سالمندان دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی - سال 1378 (دكتر احمدعلي اكبري كامراني)

- همکار اصلی طرح پژوهشی پيش بينی زمين خوردن سالمندان با استفاده از 3 روش ارزيابی بالينی- .......- تاريخ 25/11/78 (دكتر احمدعلي اكبري كامراني)

- همکار اصلی طرح پژوهشی بررسی مسائل و مشکلات جسمی روانی اجتماعی سالمندان - منطقه 13- شهرداری تهران - 20/3/82 (دكتر احمدعلي اكبري كامراني)

- بررسي علل كم شنوائي حسي عصبي در كودكان زير 16 سال كلينك رفاه ناشنوايان سال 74(مجري :دكتر نعيمه دانشمندان)

-توانبخشي شنوائي كودكان كم شنواي شديدتا عميق زير 2 سال(مجري :دكتر نعيمه دانشمندان)

- كم شنوائي هاي غير سندروميك(همكار اصلي :دكتر نعيمه دانشمندان)

- ميزان تاثير E.A.M پس از ترميم به روش Four-Strand در 130 بيمار در زون 2 (مجري :دكتر فريدون لايقي)

- بررسي ميزان تاثير Searial Casting بر فلكشن كانتركچرهاي مفصل PIp (مجري :دكتر فريدون لايقي)

- بررسي ميزان تاثير E.A.M پس از ترميم هاي اعصاب و تاندون ها در زون 5 (مجري :دكتر فريدون لايقي)

- بررسي استفاده از تحريكات حسي در توانبخشي اعصاب محيطي دست (مجري :دكتر فريدون لايقي)

- بررسي اثرات داروهاي منو آمين در سير توانبخشي بيماران مبتلا به سكته مغزي (stroke) كار مشترك دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و كارولينزكا سوئد- در چهار عنوان بررسي اثرات حركتي - بررسي اثرات حسي - بررسي اثرات رفتاري و تطبيق مكان ضايعه مغزي با پيامد و تاثيرات دارو(مجري :دكتر رضا سلمان روغني)

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی