صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دکتر سهیلا شهشهانی پور 
چهارشنبه ٠٤ خرداد ١٤٠١
دکتر سهیلا شهشهانی پور
 

 

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: دکتر سهیلا شهشهانی پور

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی:  دکترای تخصصی کودکان و نوزادان

گروه آموزشی: علوم بالینی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار: 22180142

پست الکترونیک : sol_shah@yahoo.com   i@uswr.ac.ir drshahshahan

سایت اختصاصی:

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=670uWKsAAAAJ&hl=en&oi=ao

پروفایل در  Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56152374800

Author ID: 56152374800

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0002-3499-6075

Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/D-3591-2017

 

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

96-95

فلوشیپ

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ایران- تهران

فلوشیپ تحقیق

1370-1373

دکترای تخصصی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران- تهران

کودکان و نوزادان

1362-1369

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایران- تهران

پزشکی

زمینه های تخصصی

بیماری های کودکان و نوزادان

اختلالات تکاملی کودک

آزمون های ارزیابی و غربالگری عصبی تکاملی کودکان و نوزادان

ارزیابی تکامل و ارتقای تکاملی کودک

فالوآپ عصبی-تکاملی نوزادان و شیرخواران

فعالیتهای پژوهشی

اجراي طرح تحقيقاتي " تعیین روائی واعتبار آزمون غربالگری دنور 2 درکودکان 6-0 ساله شهر تهران" ارائه گزارش اسفند 87

همكار اصلي طرح تحقيقاتي " ساخت  و هنجاريابي آزمون غربالگري تكاملي كودكان 2-0 ساله ايراني"

همكار اصلي طرح تحقيقاتي " تدوين برنامه جامع (استراتژيك) تكامل طبيعي كودكان ايراني"

اجراي طرح تحقيقاتي "بررسي رضايتمندي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي ازنحوه هدايت وراهنمايي پايان نامه توسط اساتيد راهنماومشاوردرسال 90-1389

 

اجراي طرح تحقيقاتي " تعیین روائی  و اعتبار پرسشنامه پيش غربالگري تكاملي دنور 2 درکودکان6-0 ساله شهر تهران"

 

اجرای طرح تحقیقاتی مقایسه نتایج غربالگری تکاملی کودکان 4-60 ماهه شهر تهران با استفاده از دو پرسشنامه والد محور ASQ , PEDS

 

مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک معاونت درمان و توانبخشی

مشارکت در تدوین آیین نامه مراکز جامع توانبخشی

مشارکت در تدوین آیین نامه بیمارستان توانبخشی

داوري مقاله جهت چاپ در ژورنالهاي مختلف ایرانی و خارجی

همکار اصلی در طرح تحقيقاتي " تعیین  پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه فارسی آزمون غربالگری معیارهای تکاملی شیرخواران  Bayley III دركودكان  1تا 42  ماهه شهر تهران (1390) به عنوان همكار اصلي

همکار اصلی در طرح تحقيقاتي " تعیین پایائی و اعتبار مقدماتی نسخه فارسی آزمون تشخیصی معیارهای تکاملی شیرخواران  Bayley III دركودكان 1 تا 42  ماهه شهر تهران   (1389) به عنوان همكار اصلي

داوري  گزارش نهايي چندین طرح تحقيقاتي

همکاری در تدوین پروتکل اختلالات صدای گفتار در کودکان به سفارش وزارت بهداشت

همکاری در تدوین پروتکل های درمانی گفتارفلجی به سفارش وزارت بهداشت

همکاری در تدوین پروتکل درمانی اختلالات نرون محرکه فوقانی در کودکان به سفارش وزارت بهداشت

مشارکت در تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی معاونت آموزشی

مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک معاونت آموزشی

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

77

 86

مدير درمان دانشگاه

تهران - ایران

ديماه 78

79

مسئول دفتر آموزش مداوم اعضاي هيئت علمي دانشگاه

تهران - ایران

آبان 87

تاكنون

مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

تهران - ایران

آذر 87

تاكنون

عضو شوراي آموزشي دانشگاه

تهران - ایران

مهر 89

تاكنون

عضو كميته آموزش در پژوهش دانشگاه

تهران - ایران

 

 

عضو هيئت تحريريه مجله توانبخشي

تهران - ایران

آذر 89

تاكنون

عضو كميته راهبري رتبه بندي آموزشي دانشگاه

تهران - ایران

91

تاكنون

عضو گروه اخلاق حرفه اي دانشگاه

تهران - ایران

از تير 90

تاكنون

عضو شوراي دانشجويي دانشگاه

تهران - ایران

خرداد 91

تاكنون

عضو كميته اصلي سياستگذاري و برنامه ريزي آموزشي معاونت آموزشي، دانشجويي و فرهنگي دانشگاه

تهران - ایران

خرداد 91

تاكنون

عضو كميته سياستگذاري و برنامه ريزي معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه

تهران - ایران

شهریور 92

شهریور93

سرپرست مدیریت آموزشی واحد بین الملل دانشگاه

تهران - ایران

شهریور 93

تاکنون

مدیر امور آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد بین الملل دانشگاه

تهران - ایران

شهریور 94

تاکنون

سرپرست واحد علمی کاربردی دانشگاه

تهران - ایران

80

88

مدرس و مجري كارگاههاي تشخيص و مداخله زودرس در اختلالات تكاملي كودكان ( در مراكز بهداشت وابسته به دانشگاه شهيد يهشتي و در جنب كنگره هاي كودكان و در بيمارستان شهيد بهشتي همدان )

تهران- همدان

88

 

مدرس کارگاه " تست غربالگري تكاملي ASQ " كارگاه يكروزه ASQ

تهران - ایران

84

86

مدرس کارگاه  آموزش غربالگري تكامل كودكان با  استفاده از تست ASQ (سال هاي 84 و 86)

تهران - ایران

86

 

سخنران و دبير علمي كاربرد تست دنور

تهران - ایران

87

 

مدرس کارگاه   غربالگري تكامل كودكان بر اساس پرسشنامه غربالگر ASQ

تهران - ایران

93

95

عضو شوراي بورس دانشگاه

تهران - ایران

93

95

عضو کارگروه  تخصصي سلامت روان و تكامل كودك سالم وزارت بهداشت

تهران - ایران

95

96

عضو شورای  آموزش پاسخگو

تهران - ایران

96

97

عضو كميته پژوهشي مركز مطالعات و توسعه آموزش

تهران - ایران

97

2 سال

عضو شوراي بورس

تهران - ایران

97

 

عضوهسته مشاوره پيشرفت تحصيلي

تهران - ایران

94

 

عضو كميته پژوهش در آموزش

تهران - ایران

97

 

عضو كارگروه ارتقا نظام ارزيابي و ارتقای آزمون های منطقه آمایشی

تهران - ایران

97

 

عضو كميته برگزاري آزمون دانشگاه

تهران - ایران

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

70

تاکنون

عضو سازمان نظام پزشکی

73

تاکنون

عضو انجمن علمی متخصص کودکان ایران

96

تاکنون

انجمن بین المللی نرولوژی کودکان    ICNA

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

Aug 2009

Child: care health and development

Production of a native developmental screening test: the Iranian experience 

Volume 36 Issue 3Published online: 31

Dec 2009

Iranian Journal of Child Neurology

Motor development delays in 7500 Iranian infants: Prevalence and risk factors

(vol.3 No.3)

Sep 2010

Iranian Journal of Pediatrics

Validity and Reliability Determination of Denver Developmental Screening Test-II in 0-6 Year Olds in Tehran

 

Vol 20 (No 3), Pp: 53-58

1388

رفاه اجتماعی

تحليل راهبردی وضعيت موجود در خصوص تکامل کودکان خردسال ايرانی (آناليز SWOT) و راهبردها و فعاليت های پيشنهادی"

جلد 9 شماره 35 صفحات 412-379

زمستان 89

مجله توانبخشي

آيا شدت اضطراب در مادران كودكان مبتلا به فلج مغزي بالاتر از مادران كودكان عادي است؟

 

دوره يازدهم شماره پنجم ص 20-15

مهر 90

مجله پايش

آيا آزمون غربالگری دنور 2 داراي پايائی و اعتبار مناسب براي غربالگري اختلالات تكاملي در کودکان 6-0 ساله شهر تهران ميباشد؟

 

 

پاييز 90

مجله توانبخشي

غربالگري تكاملي كودكان 60-4 ماهه شهر تهران با استفاده از آزمونهاي غربالگري تكاملي دنور 2 و ASQ

 

دوره دوازدهم شماره سوم ص 71-65

2011

Iranian Journal of Pediatrics

Evaluating the validity & reliability of PDQ-II and comparison with DDST-II for two step developmental screening

Vol. 11, No. 14, p. 343-349

دسامبر 2011

Iranian Rehabilitation Journal

Comparing the results of developmental screening of 4-60 months old children in Tehran by using ASQ & PDQ

 

شماره 9 ص 7-3

 

1391

مجله توانبخشي

غربالگري تكامل حرکات ظريف و درشت با استفاده از آزمون‌های غربالگری تکاملی دنور۲ و پرسش‌نامه سنين و مراحل (ASQ) در کودکان ۶۰-۴ ماهه شهر تهران

دوره سیزدهم شماره پنجم- ص49-56

1392

مجله توانبخشي

تدوين نسخه فارسى آزمون غربالگرسنجش تكامل کودكان» بِيلى« و تعيين اعتبار و روایی آن

دوره چهاردهم شماره ششم- ص-29-18

اسفند 1392

مجله ايراني آموزش درعلوم پزشكي

بررسي رضايتمندي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از نحوه هدايت و راهنمايي پايان نامه توسط اساتيد راهنما درسال 91-1390

دوره سیزدهم شماره 12، ص 1039-1031

1393

مجله شنوایی شناسی

مقایسه پاسخ های عضلانی برانگیخته دهلیزی گردنی کودکان فلج مغزی اسپاستیک با کودکان هنجار 12- 7 ساله

دوره 23 شماره 4،  ، ص 59-49

زمستان 93

فصلنامه­ی توسعه‌ي آموزش جندی‌شاپور

بررسي روش شناسي پايان نامه هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي در سال تحصيلي 91-1390

سال پنجم، شماره‌ي 4، - ص 336-331

1391

مجله توانبخشي

غربالگری تکامل حيطه فردی اجتماعی کودکان 4 تا 60 ماهه تهران با استفاده از آزمون غربالگری تکاملی دنور2 و پرسشنامه سنين و مراحل

دوره شانزدهم شماره دوم- ص49-56

1392

مجله توانبخشي

تدوين نسخه فارسى آزمون غربالگر سنجش تكامل كودكان  »بِيلى«  و تعيين ­اعتبار و روایی آن

دوره چهاردهم شماره ششم- ص 29-18

2015

Iranian Rehabilitation Journal  

Validity & reliability determination of  Parents Evaluation of Developmental Status (PEDS) in 4-60 months old children in Tehran city

دوره 13 - شماره 2 

زمستان 139۴

مجله توانبخشي

تدوین پروتکل مداخلات به هنگام در تأخیر تکامل گفتار و زبان کودکان خردسال: یک تجربه منحصربه فرد در کشور

دوره شانزدهم شماره چهارم- ص ۳۷۴-۳۸۱

پاییز1395

مجله کومش

تعیین اعتبار و روایی آزمون مقیاس‌های تکاملی شیرخواران و نوپایان Bayley

دوره هجدهم شماره اول- ص 196-189

2016 October

Iranian Journal of Pediatrics

Is the Bayley Scales of Infant and Toddler Developmental Screening Test, Valid and Reliable for Persian Speaking Children?

 26(5):e5540

2016

Neurophysiology

Assessment of the Saccular Function in Children with Spastic Cerebral Palsy

Vol. 48, No. 2, p 141-149,

 

winter 2017

Iranian Journal of Child Neurology

A Psychometric Study of the Bayley Scales of Infant and Toddler Development in Persian Language Children

Vol 11- No 1 ، ص 50-56

  2017

Iranian Journal of Pediatrics

Comparing the Results of Developmental Screening of 4 to 60-Month-Old Children in Tehran Using Parents Evaluation of Developmental Status and Ages and Stages Questionnaires

 Volume: 27 Issue: 2

2017

Iranian Journal of Pediatrics

Persian Articulation Assessment for Children Aged 3-6 Years: A Validation Study.

27 (4)

2017

International Journal of Preventive Medicine

Early Childhood Development and Iranian Parents’ Knowledge: A Qualitative Study

8: 84

2018

Iranian Journal of Child Neurology

: Is the Bayley screening test norms appropriate for Persian language children?

12 (2), 91-98

2018

F1000Research

Early storybook reading and childhood development: A cross-sectional study in Iran

 

Mar 2018

International Journal of Pediatrics

An Approach towards Promoting Iranian Caregivers’ Knowledge on Early Childhood Development

Vol.6, N.3

Spring 2019

Iranian Journal of Child Neurology

Effects of Empowerment Program on the Burden of Care in Mothers of Children with Phenylketonuria

13(2): 53-60

Spring 2019

Iranian Journal of Child Neurology

The Impact of Home Motor Affordances on Motor, Cognitive and Social Development of Young Children

13(2): 61-69

اخذ پذیرش

Iranian Journal of Child Neurology

Effect of Zinc supplementation on child development: a systematic review and meta-analysis Protocol

 

 

 

 

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

76

بخش نوزادان نلسون 96

فکرت

ترجمه

 

77

بخش اول بيماريهاي عفوني نلسون 96

سماط

ترجمه

 

76

بخش واكسيناسيون نلسون 96

سماط

ترجمه

 

76

بخش رشد و نمو نلسون 96 (مشترك)

فکرت

ترجمه

 

89

كتاب روش پرکتل براي ارزيابي كيفي حركات عمومي دوران نوزادي و شيرخواري، چاپ اول (مشترك)

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمه

 

89

کتاب تکامل و رفتار کودک (مشترك)

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ترجمه

 

84

غربالگری تشخیص و مقدمه ای بر مداخله به هنگام در اختلالات تکاملی کودکان (نویسنده سوم)

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

بهار 93

راهنمای جامع مراقبت های ادغام یافته کودک سالم (گروه مولفین)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تالیف

 

85

کم توانی ذهنی کودکان (نویسنده دوم)

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

96

پروتکل مداخلات گفتاری در اختلالات صدای کودکان

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

96

پروتکل  مداخلات گفتاری در گفتارفلجی

انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تالیف

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

96

کنگره تکامل کودک

CP

تهران، ایران

 

دی 95

کنگره کاردرمانی

کاربرد آزمایشات پاراکلینیک در کاردرمانی

تهران، ایران

 

مهر 95

بيست و هشتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

استرس در کودکان

تهران، ایران

 

فروردین 95

پنجمین سمينار آشنايي با سندرم داون

عوامل موثر بر میزان فعالیت فیزیکی کودکان با سندرم داون

تهران، ایران

 

مهر ۹۴

بيست و هفتمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

Comparing the results of developmental screening of 4- 60 months old children in Tehran by using ASQ  94and PEDS

تهران، ایران

 

دی 93

اولین همایش سراسری اختلالات عصبی- تکاملی

غربالگری تکاملی کودکان

تهران، ایران

 

مهر 93

بيست و ششمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

تعيين روايي و اعتبار آزمون غربالگري تکاملی PEDS دركودكان 4 تا 60ماهه شهر تهران

تهران، ایران

 

ارديبهشت 93

همايش ساليانه تازه هاي طب كودكان و سي و پنجمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

کمرویی در کودکان

تهران، ایران

 

مهر 92

بيست و پنجمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

ترس در کودکان

تهران، ایران

 

91

14مین همایش آموزش پزشکی

بررسی رضایتمندی دانشجويان تحصيلات تکميلی دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی از نحوه هدايت و راهنمايی پايان نامه توسط اساتيد راهنما و مشاور در سال 91-1390

تهران، ایران

 

مهر 91

بيست و چهارمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

stuttering Childhood

 

تهران، ایران

 

مهر 91

دهمین همایش پرستاری کودکان

ضرورت غربالگری و پایش تکامل کودکان

تهران، ایران

 

ارديبهشت91

سمينار آموزش و سلامت كودكان پيش از دبستان

غربالگري تكامل حيطه فردي- اجتماعي كودكان 4 تا 60 ماهه

تهران، ایران

 

اسفند 90

سومين سمينار آشنايي با سندرم داون

مراقبت های بهداشتی در سندرم داون با تکیه بر عدم ثبات مفصل آتلانتواکسیال

تهران، ایران

 

مهر 90

"  بيست و سومين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

Speech and language developmental screening in 4-60 months old children in Tehran

تهران، ایران

 

مهر 90

نهمين همايش بين المللي پرستاري كودكان

اختلالات خواب در كودكان

تهران، ایران

 

ارديبهشت 90

همايش ساليانه تازه هاي طب كودكان و سي و دومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

مقایسه نتایج غربالگری کودکان 60-4 ماهه تهرانی بوسیله ASQ   وPDQ

تهران، ایران

 

بهمن 89

دومين سمينار سراسري آشنايي با سندرم داون

اختلالات غددی شایع در سندرم داون

تهران، ایران

 

بهمن 89

سومين سمينار كودك سالم

غربالگري تكامل حرکتی كودكان 60-4 ماهه شهر تهران با استفاده از آزمونهاي غربالگري تكاملي دنور 2 و ASQ

تهران، ایران

 

مهر 89

هشتمين همايش كشوري پرستاري كودكان

تغذیه و مصرف مکمل ها در سندرم داون

تهران، ایران

 

مهر 89

بيست و دومين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

Developmental screening of children in Tehran city by DDST II and ASQ

تهران، ایران

 

ارديبهشت 89

چگونگي مصرف مكملهاي تغذيه اي در سندرم داون

همايش مسائل رايج اطفال و سي و يكمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

تهران، ایران

 

اسفند 88

اولين سمينار علمي آشنايي با سندرم داون

تغذيه و مكمل ها در سندرم داون

تهران، ایران

 

بهمن 88

سمينار علمي خانواده و كودك استثنائي

خدمات مداخله زودرس

تهران، ایران

 

مهر 88

بيست و يكمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان

غربالگري تكاملي كودكان 60- 4 ماهه شهر تهران با استفاده از DDST-II  و  ASQ

تهران، ایران

 

ارديبهشت 88

همايش ساليانه انجمن پزشكان كودكان و سي امين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

تعيين روايي و اعتبار آزمون غربالگري آزمون دنور2 دركودكان 0 تا 6 ساله شهر تهران

تهران، ایران

 

87

دومين سمينار كودك سالم

ابزارهاي غربالگري تكاملي

تهران، ایران

 

مهر 87

بيستمين كنگره بين المللي بيماريهاي كودكان

پايش و غربالگري تكاملي

تهران، ایران

 

اسفند 85

اولين كنگره تكامل طبيعي كودكان، پيشگيري و مراقبت( نگاهي نو)

روشهاي ساده ارتقاء تكامل كودكان

تهران، ایران

 

بهمن 86

اولين كنگره ملي كودك سالم

اختلالات خواب كودكان

تهران، ایران

 

ارديبهشت 85

همايش ساليانه متخصصين كودكان و بيست و هفتمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

طبقه بندي عقب ماندگي ذهني

تهران، ایران

 

آذر 84

پنجمين همايش كودكان با كم تواني ذهني

اصول مراقبت هاي بهداشتي اوليه درسندرم داون

تهران، ایران

 

ارديبهشت 82

همايش ساليانه متخصصين كودكان  و بيست و چهارمين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

لكنت در كودكان

تهران، ایران

 

ارديبهشت 81

همايش تازه هاي طب كودكان  و بيست و سومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

خدمات مداخله زودرس

تهران، ایران

 

مهر 82

پانزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

 

تهران، ایران

 

 مهر 81

چهاردهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

 

تهران، ایران

 

آبان 80

سمينار اختلالات كروموزومي با ضايعات مغزي (سندرم داون)

مسائل شايع پزشكي در سندرم داون

تهران، ایران

 

مهر 80

سيزدهمين همايش بين المللي بيماريهاي كودكان

 

تهران، ایران

 

ارديبهشت 79

همايش ساليانه پزشكان كودكان و 22مين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

 

تهران، ایران

 

ارديبهشت 79

كنكره اختلالات نافذ رشد

اختلالات تكامل اجتماعي و رفتار در اوتيسم

تهران، ایران

 

بهمن 79

همايش تازه هاي طب كودكان  و بيست و دومين بزرگداشت استاد دكتر محمد قريب

 

تهران، ایران

 

ارديبهشت 78

همايش ساليانه متخصصين كودكان

نقش توانبخشي در تكامل كودكان مبتلا به JRA

اصفهان، ایران

 

آذر 78

همايش ساليانه متخصصين كودكان و ژنتيك

" اصول مراقبت هاي بهداشتي از کودکان مبتلا به سندرم داون"

تهران، ایران

 

آذر 77

ششمين كنگره كاردرماني

"JRA "

 

تهران، ایران

 

ديماه 77

همايش ساليانه متخصصين كودكان و توانبخشي

ADHD

تهران، ایران

 

76

دومين كنگره CP

" يافته هاي باليني در CP"

 

تهران، ایران

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE AR-SA

 

   دانلود فایل : cv دکتر شهشهانی.pdf           حجم فایل 895 KB

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی