صفحه اصلي > كميته هاي گروه 
سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
كميته هاي گروه
 

كميته آموزشي

اعضاء کمیته آموزشی :

دکتر مجتبی عظیمیان (مدیر کمیته آموزشی)

دکتر فریدون لایقی (دبیر کمیته )

دکتر فیروزه ساجدی ( عضو گروه )

دکتر احمد علی اکبری کامرانی ( عضو گروه )

كميته پژوهشي

اعضاء کمیته پژوهشی :

دکتر مجتبی عظیمیان ( مدیر کمیته پژوهشی )

دکتر احمد علی اکبری کامرانی ( دبیر کمیته )

دکتر روشنک وامقی ( عضو گروه )

دکتر هاشم شمشادی ( عضو گروه )

دکتر نعیمه دانشمندان (عضو گروه )

دکتر سلمان روغنی ( عضو گروه )

دکتر بیژن خراسانی (عضو گروه )

كميته ارزشيابي دروني

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی