......
صفحه اصلي > اعضای هیئت علمی > دكتر علي فتاح زاده 
سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
دكتر علي فتاح زاده
 

 

                  دکتر علی فتاح زاده        

                  استادیار  

                  متخصص اطفال                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

منوی انتخابی وجود ندارد