صفحه اصلي > جلسات و ژورنال كلاب ها > تقويم جلسات 
سه شنبه ٠٣ ارديبهشت ١٣٩٨
تقويم جلسات
 

 

 

                                                  

تقویم جلسات گروه علوم بالینی در سال 1396

                                  

کمیته آموزشی

جلسات ماهیانه گروه

کمیته پژوهشی

روز جلسه

ماه جلسه

-

-

دوشنبه

فروردین

-

-

//

اردیبهشت

 

25/3/96

18/3/96

-

//

خرداد

22/4/96

15/4/96

8/4/96

 

تیر

27/7/96

20/7/96

6/7/96

//

مهر

25/8/96

18/8/96

11/8/96

//

آبان

30/9/96

16/9/96

9/9/96

//

آذر

28/10/96

21/10/96

14/10/96

//

دی

20/11/96

19/11/96

12/11/96

//

بهمن

24/12/96

17/12/96

10/12/96

//

اسفند

 

 

 

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی