379
گروه آموزشی علوم بالینی - دوره هفتم PHD
پنج شنبه ٢٧ تير ١٣٩٨
پیوندهای مفید
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 12294
 کل بازدید : 521720
دوره هفتم PHD
 

رديف

نام ونام خانوادگي

مقطع و دوره

پست الکترونیک (ایمیل)

1

زهرا تمیزی

دکتری (7)

Zahratamizi188@yahoo.com

2

زهرا مختاری

دکتری (7)

Zahramokhtari2011@gmail.com

3

سعید حمدزاده

دکتری (7)

s.hamadzadeh@yahoo.com

4

علیرضا قهرمانی منامن

دکتری (7)

a.reza644@yahoo.com

5

فاطمه نیسه

دکتری (7)

Sarah.neiseh@yahoo.com

6

محبوبه داخته هارونی

دکتری (7)- بین الملل

dakhte@yahoo.com

7

محمدجعفر سپهوند

دکتری (7)- بین الملل

mjsepahvand@yahoo.com

8

نسرین جعفری گلستان

دکتری (7)- بین الملل

Jafari_Golestan_nurse@yahoo.com