• اولین کمپین دانشجویی حفاظت از محیط زیست (نه به لیوان یک بار مصرف) از امروز آغاز شد
  • مراسم گرامیداشت روز
  • رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: کاردرمانی، الحاق اولیه فرد به جامعه را بهتر از دیگران انجام می دهد
  • رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت ، توجه جدی به آموزش و تحقیق درعلوم مرتبط با توانبخشی را مورد تاکید قرار داد
  • وب سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، رتبه برتر دانشگاه های علوم پزشکی کشور را کسب کرد
  • تاکید رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ، بر توانمندی فناورانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • فرآیند ثبت نام و ارسال آثار برای شرکت در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی اعلام شد
اخبار دانشگاه

اطلاعیه ها

خدمات الکترونیکی